24 เมษายน 2558

เที่ยวแบบ Save Cost #4 (ชมอาคารโบราณ บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร)

แห่งสุดท้ายอยู่ที่บ้านท่าแร่ ตั้งใจไปชมอาคารโบราณอายุเกือบ 100 ปี เป็นแบบชิโนโปรตุกีส โดยชาวฝรั่งเศสที่อพยพมาจากเวียดนาม และสร้างชุมชนชาวคริสต์ขึ้นที่นั่น


อาคารโบราณมี 4 จุดให้ไปชม

อัครสถานเทวดามีคาแอล

สุสานของชาวคริสต์

ด้านหลังชุมชนคือ หนองหารอาคารหลังแรกอยู่ด้านหลังโบสถ์อาคารหลังที่สองเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวอาคารหลังที่สามและสี่ อยู่คู่กัน


อาคารหลังที่ห้า กลายเป็นซา่กอิฐที่ยังคงรูปทรงของอาคารเที่ยวแบบ Save Cost #3 (อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร)

แห่งที่สาม คือ "อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ" เป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ผมไปวันที่สอง หลังจากผมบรรยายในรายการสัมมนาเสร็จแล้วในช่วงเช้า ก็อาศัยช่วงบ่ายที่ว่าง ก่อนจะกลับกรุงเทพตอนหัวค่ำด้วยเครื่องบิน ต้องแข่งกับเวลา เพราะยังไม่เคยไป จึงต้องเผื่อใจไว้ และตั้งนาฬิกาปลุกตัวเองด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อจะได้ไม่เกินเวลา เพราะแต่ละแห่งต้องใช้เวลาพอสมควร มีมุมกล้องให้ถ่ายเยอะมากอย่างเพลิดเพลินจนอาจลืมเวลา


อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ อยู่ที่เดียวกับอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ
มีจักรยานให้เช่าชั่วโมงละ 10 บาท

ทางเดินเข้าสุดเก๋ ผ่านกลางบึงสู่ศาลากลางน้ำ


เซทนี่ถ่ายจากกระถางบัว

กระถางบัว มีบัวหลากหลายสายพันธุ์ให้ชมกันใกล้ๆ

เซทนี้ถ่ายจากในบึงบัวมีอาคารพิพิธภัณฑ์ด้วย พร้อมจุดชมวิวอยู่ชั้น 3


เที่ยวแบบ Save Cost #2 (วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร)

แห่งที่สอง อยู่ในตัวเมืองสกลนคร ไปง่าย ระยะทางกลับเข้าเมืองแค่ 24.9 กม. วิ่งสบายๆ ช่วงเย็น